25 Bilişim & Güvenlik Hizmetleri
 • Merhaba

  "Firmamız" Deka Proje Hizmetleri olarak, 1996 yılında kurulmuştur. Şirket yurt içi ve yurt dışında çeşitli projelere imza atmıştır.

  Firmamız başlıca; Dekorasyon, peyzaj, inşaat, mimarlık ve çeşitli mühendislik işleri yapmaktadır. Bunlar içinde özel projeler ve ilgili konulardaki ticaret de yer almaktadır.

  • Sosyal Medyada Biz:

  Hoşgeldiniz

  1996 yılında kurulan şirketimiz, uzun süredir aktif olarak Türkiye genelinde hizmet vermektedir. Şirketimiz, yıllardır mühendislik ve özel proje üzerine çalışmaktadır. Proje bazlı işler yanında özel mimarlık ve peyzaj işlerinde önemli işler başarmış, büyük ve küçük ölçekli firma/şahıs ların işlerini tamamlamıştır. Başlıca iş alanları:

  Halihazırda İstanbul'da çeşitli projelerimiz sürmektedir. Yılların verdiği deneyimlerimizi yaptığımız her işe yansıtmaktayız. Statik, Mekanik, Elektrik, Peyzaj-Kentsel Tasarım, Mimari tüm disiplinleri tek bir çatı altında barındıran Deka Proje Hizmetleri, böylelikle disiplinler arası koordinasyonunu etkin bir biçimde sağlar ve projelerde disiplinler arası bilgi akışı problemlerinden doğabilecek aksaklıkları minimize eder.

  Statik, Mekanik, Elektrik, Altyapı, Peyzaj, Kentsel Tasarım ve Mimari tüm disiplinlerde proje tasarımı ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.
 • Genel Hizmetlerimiz

  Mimarlık Hizmetleri
  Bir yapının meydana gelebilmesi için mimarlık, inşaat, makina ve elektrik mühendisliği dallarında yapılması gereken hizmetlerin niteliği ve karşılığında ödenecek ücretler bu Şartname hükümlerine göre belirlenir ve bulunur.Mimarlık ve Mühendislik hizmetlerini yaptıracak olan İdare, Kurum ve kuruluşlardır.
  Detaylar..

  Peyzaj Hizmetleri
  Peyzaj, insanlar tarafından algılandığı şekliyle, karakteri doğal ve/veya insani unsurların eyleminin ve etkileşiminin sonucu olan bir alan anlamına gelir. Peyzaj önemlidir ama manzara gibi değil çünkü tarih ile günümüz, kültür ile doğa arasında bağlantı kurar.
  Detaylar..

  Mühendislik Hizmetleri
  İnşaat mühendisliği, malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır.Mühendisliğin anası olarak da kabul edilen inşaat mühendisliği askerî mühendislikten sonra gelen en eski temel mühendislik dalıdır.
  Detaylar..

  İnşaat Hizmetleri
  İnşaat yapı ya da yapı çevresinin, altyapının projenin oluşturulma, montaj işlemidir. Büyük ölçekli inşaatlar kapsamlı birçok görevler içerir. nşaat, belli bir bölgedeki bina, altyapı, havaalanı, baraj gibi geniş anlamda yapı veya yapı çevresinin oluşturulma aşamasıdır.
  Detaylar..
 • Çeşitli Projelerimiz

  • PROJE 1
   Proje ve referans sayfamız yenilenmektedir.

   Lütfen daha sonra ziyaret ediniz..

  • PROJE 2
   Proje ve Reneferans sayfamız yenilenmektedir..

   Lütfen daha sonra ziyaret ediniz..

 • Deka Proje Hizmetleri

  Selim YENİÇERİ
  CEO

  DEKA PROJE kurucusu olan Selim Yeniçeri, Mimar Sinan Guzel Sanatlar Üniversitesi'de Mimarlık okumuştur.

  Evli ve iki çocuk babası olan Yeniçeri İngilizce bilmektedir. İstanbul projelerine aktif olarak devam etmektedir.

  Sosyal Medya

  Özen YENİÇERİ
  Manager, Director

  Robert Koleji ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniverstesi' nden mezun olan Özen Yeniçeri, yurt dışı projeler ile ilgilienmektedir.

  Evli ve iki çocuk sahibi olan Yeniçeri İngilizce, Almanca ve Fransızca bilmektedir. Yurt dışı projelerine aktif olarak devam etmektedir.

  Sosyal Medya
 • İletişim Formu

  Mesajınız Başarı ile Gönerildi !
  En kısa sürede size dönüş yapacağız :)
  İsim:
  E-Posta:
  Telefonunuz:
  Mesajınız:

  İletişim Bilgilerimiz

  Deka Proje, İnşaat, Dekorasyon,İthalat,İhracat Tic. Ltd. Şti.

  Fahrettin Kerim Gökay Cd. İsmailpaşa Sok. No:10/A1 Altunizade İstanbul Türkiye
  Telefon: +90 216 651 42 60
  Fax: +90 216 651 42 61
  E-posta: info@dekaproject.net
 • Mimarlık Projeleri

  Mimarlık Projeleri & Hizmetleri
  Bir yapının meydana gelebilmesi için mimarlık, inşaat, makina ve elektrik mühendisliği dallarında yapılması gereken hizmetlerin niteliği ve karşılığında ödenecek ücretler bu Şartname hükümlerine göre belirlenir ve bulunur.

  Karada ve suda, kalıcı ve geçici, yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ek ve değiştirilmelerine, sabit ve hareketli tesislerine ve bunların parçalarına denir.Mimarlık ve Mühendislik hizmetlerini yaptıracak olan İdare, Kurum ve Kuruluşlardır.

  Yapının birim ölçüsünün (binalarda birim alanın), Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca her yıl Mimarlık hizmetlerine esas olan sınıflar için ayrı ayrı tesbit edilerek ilan edilen maliyetleridir.Mimarlık ve Mühendislik hizmetleri ücretinin hesabına temel olan ön kabuldür; ön projeden, yoksa ihtiyaç programından çıkarılan miktarların birim maliyetle çarpılması sonucu bulunan değerdir.

  Bir yapının meydana gelebilmesi için mimarlık, inşaat, makina ve elektrik mühendisliği dallarında yapılması gereken hizmetlerin niteliği ve karşılığında ödenecek ücretler bu Şartname hükümlerine göre belirlenir ve bulunur.

  Yapı yaklaşık maliyeti; ön projeden, yoksa ihtiyaç programından bulunacak alan, hacim veya miktarlar ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca her yıl yayınlanacak olan birim maliyetlerin çarpımı sonucu elde edilir.

  Peyzaj Projeleri

  Profesyonel Peyzaj Hizmetleri
  Peyzaj, insanlar tarafından algılandığı şekliyle, karakteri doğal ve/veya insani unsurların eyleminin ve etkileşiminin sonucu olan bir alan anlamına gelir. Peyzaj önemlidir ama manzara gibi değil çünkü tarih ile günümüz, kültür ile doğa arasında bağlantı kurar. Çeşitli değerlere sahiptir ama hepsi somut değil(yer duygusu...gibi); ve insanlar ana maddesidir- peyzajı oluşturan ve değer veren olanlardır. Peyzaj belirli bir yerden bakıldığında görüş açısına giren tüm topoğrafik, doğal ve kültürel verileri içerir.Bir alanın tüm görünür özelliklerini içerir. Peyzaj hayatlarımız için ortam sağlar. Peyzajlar ihtiyaçlarımızı yanı sıra doğa gereksinimlerimizi sağlar. Peyzaj projesi, imarlı alanlarda yapı tarifi dışında kalan açık ve yeşil alanlar ile çatı ve atrium mekanlarının; belediye mücavir alan sınırları içi ile değişik nitelikteki özel tanımlı (karayolları, turizm alanları, koruma alanları, nehir ve göl kıyıları, spor ve eğlence kompleksleri, rekreasyon alanları vb.) kullanımlara ayrılan alanlarda ekolojik, doğal ve kültürel verilere dayalı üretilen fiziksel plan ve tasarım projeleridir.

  Yapı dışında kalan ve yapı yakın çevresi alanlarda bilim, mühendislik ilkeleri çerçevesinde uluslararası standartlar, teknikler göz önünde bulundurularak hizmet sınıflar için belirlenen süre içinde proje üretim süreci gerçekleşir.

  Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında, çevre düzeni planları, nazım planları ve imar planlarında açık/yeşil alanlar, aktif / pasif rekreasyon amaçlı planlarda, planlama alanlarında peyzaj projesi peyzaj mimarlığı hizmet sınıflarına göre saptanmaktadır. Alan planlamasında mülkiyet sınırları, alana erişimi, binanın büyüklüğü, düzenlenmesi ve yönünün belirlenmesi, kent dokusu içinde uygunluğu ve peyzajı, otopark göz önünde bulundurulur.

  Peyzajda vaziyet planı genellikle mimari planı, binaların konumu, bina ayak izi, travelways, otopark, drenaj tesisleri, sıhhi kanalizasyon hatları, su hatları, yollar, aydınlatma ve peyzajı gösterir. Peyzaj projesi hazırlanması, sunum ve görselleştirme aşamalarında çeşitli bilgisayar programlarından yararlanılır.

  Mühendislik Projeleri

  Mühendislik Hizmetleri
  İnşaat mühendisliği, malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. İnşaat Mühendisleri her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, su kemerleri, liman, kanalizasyon, su şebekesi, tünel, demiryolu, hızlı tren projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapar.

  Mühendisliğin anası olarak da kabul edilen inşaat mühendisliği askerî mühendislikten sonra gelen en eski temel mühendislik dalıdır ve İngilizce kelime anlamı civil engineering ilk olarak 18.y.y. da askerî olmayan mühendislik çalışmalarını askerî mühendislikten ayırabilmek için kullanılmıştır.

  İnşaat mühendisliği kurucu mühendislik alanlarının başında gelir. İnşaat mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duyulmaktadır. Bu alanların başlıcaları, çevre mühendisliği, geoteknik, belediye ya da kentsel mühendislik, kıyı mühendisliği, ölçme bilgisi, yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi, ulaştırma mühendisliği vb. konulardır.

  İnşaat Projeleri

  İnşaat Hizmetleri
  İnşaat yapı ya da yapı çevresinin, altyapının projenin oluşturulma, montaj işlemidir. Büyük ölçekli inşaatlar kapsamlı birçok görevler içerir.

  İnşaat, belli bir bölgedeki bina, altyapı, havaalanı, baraj gibi geniş anlamda yapı veya yapı çevresinin oluşturulma aşamasıdır. İnşaat aslında pek çok işin aynı anda yürütüldüğü bir süreçtir. Normalde iş , tasarım mühendisi, proje mimarı, inşaat mühendisi, mimar, peyzaj mimarı, iç mimar tarafından denetlenir, ve bütün işler proje yöneticisi tarafından yönetilir.

  İnşaat, her durumda bilinen anlamda bina yapımı anlamına gelmemektedir. Bina, yapı inşaatının yalnızca bir alt sınıfını teşkil etmektedir. Toplumların bireysel gündelik ihtiyaçlarının yanında yine toplumsal refahı arttıracak birçok tesis ve tesislendirme inşaatın kapsamında yer alır.

  Barajlar, su depoları, kanallar, açık ve kapalı su hatları, kaldırım taşları, altyapı, çevre düzenlemeleri(peyzaj mimarlığı), karayolları, demiryolları, havaalanları, meydanlar, parklar, sosyal donatılar gibi insanlığa hizmette kullanılan tesisler belli hizmet dönemleri için inşa edilirler.Mimarlık, inşaat mühendisliği, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık projeleri, çalışmaları içinde inşaat önemli bir yer almaktadır.